Links
Comment on page

Verduurzaming API

Het bevragen van de Sustainability API voor een Nederlandse woning geeft de duurzaamheidsmaatregelen en Ecowaarde marktwaardestijging.
Sustainability API voor een uitgebreid verduurzamingsrapport voor woningen

Introductie

Met de Verduurzaming API creëert Altum AI uniek inzicht in duurzaamheidsmaatregelen, investeringen, besparingen en daaraan gerelateerde vastgoedwaarde gevolgen voor woningen in Nederland op basis van de nieuwe energielabel norm NTA 8800. De Verduurzaming API zorgt voor de benodigde maatregelen, gecombineerd met de investeringen en besparingen in euro's en CO2 per maatregel.

Demo Verduurzaming API

NTA 8800

De methode om tot een geschat energielabel te komen is gedaan door de invoerparameters te vereenvoudigen tot de belangrijkste en meest invloedrijke parameters. Op deze manier is voor de nieuwe norm een ​​inschatting van het energielabel mogelijk gemaakt. In sommige gevallen zijn er installaties in het gebouw aanwezig die niet in het model aanwezig zijn, of wijkt het binnenoppervlak sterk af van de normen. Voor deze gevallen wordt verwacht dat het model niet nauwkeurig is het bepalen van het keurmerk.
Van de 100 gevallen kunnen we in 55 gevallen het energielabel exact juist voorspellen en in 91 gevallen slechts met een marginaal verschil van één label. Dit komt vooral voor in het bereik van labels C, D en E waar de bandbreedte van de norm vrij klein is. Hetzelfde geldt voor schattingen die verschillen in twee labels, dit wordt meestal gevonden in een verschil tussen C en E waarbij D de kleinste bandbreedte heeft van de energielabelklassen.

Doel energielabel

Het in te voeren doelenergielabel is een minimum in plaats van een maximum. Bij het opvragen van energielabel A is het mogelijk om A+ en hoger terug te krijgen afhankelijk van de criteria. Om te mitigeren is het mogelijk om de uitkomst te beperken door een maximaal budget toe te voegen of de zoekcriteria te wijzigen naar de laagste investeringskosten.

Hoe te gebruiken

Om duurzaamheidsmaatregelen, de Ecowaarde, de investeringen en besparingen te kunnen leveren, moeten we het object identificeren aan de hand van de postcode en het huisnummer. Het is dan mogelijk om meer input te geven, zoals een budget om de meest optimale investeringen te kunnen terugverdienen, het gewenste doel energielabel om te weten wat er moet gebeuren om dit label te halen. Vul het huidige gasverbruik in om een ​​betere inschatting te maken en geef maatregelen die al genomen zijn door de huiseigenaar, die in de reactie moet worden uitgesloten. Deze zijn niet vereist om een ​​reactie te genereren.
Afhankelijk van het object, woningtype en input genereren we een respons. In deze reactie staan ​​de gegevens van de woning, zoals adres, gebouwtype, bouwjaar, binnenoppervlakte en indien beschikbaar huidig ​​energielabel. Vervolgens tonen we een volledig financieel overzicht op basis van mogelijke maatregelen (afhankelijk van of items op slot zijn en passen binnen een specifiek budget) met de verwachte investering, totale besparingen en hoeveel maanden het duurt om deze terug te verdienen indien van toepassing. Daarnaast berekenen we de mogelijke waardestijging Ecowaarde woning na toepassing van deze maatregelen. Het dekt ook de kosten van een maandelijkse lening om de kosten van de investering te dekken. We geven een schatting van het energie- en gasverbruik. Daarna genereren we een uitsplitsing van de maatregelen in termen van totale uitgaven en verwachte jaarlijkse besparingen. Per maatregel laten we een impact zien op CO2-reductie in kg en wattage output. Subsidies nemen we niet mee in de financiering van de maatregelen.

BENG 2.0 norm

Label
Primary fossil energy usage in kWh/m2/year
A++++
Smaller or equal to 0
A+++
0,01 - 50.00
A++
50.01 - 75.00
A+
75.01 - 105.00
A
105.01 - 160.00
B
160.01 - 190.00
C
190.01 - 250.00
D
250.01 - 290.00
E
290.01 - 335.00
F
335.01 - 380.00
G
Bigger than 380.00

Optimalisatie van de klantreis

De Verduurzaming API gebruikt defaults om een ​​output te geven op basis van minimale input. Om de nauwkeurigheid van de uitkomst met betrekking tot de huidige situatie van het object te vergroten, kunt u meer informatie verstrekken. Indien nodig of gewenst is het ook mogelijk om bepaalde maatregelen op te nemen of de voorkeur te geven boven andere om de uitkomst bij te stellen.
Woning & doel
Huidige situatie
Aangepaste resultaten
 • Postcode & huisnummergegevens
 • Doel energielabel
 • Budget (standaard: onbeperkt)
 • Binnenoppervlakte (standaard: bron BAG/Kadaster)
 • Inwoners (standaard: 2)
 • Gasverbruik (default: berekening)
 • Maatregelen vergrendelen (default: ventilatie)
 • Uitgangsvariant (standaard: medium)
 • Vervangen ketel mogelijk (default: nee)
 • Warmtepomp toegestaan ​​(standaard: ja)
 • Zoekcriteria (standaard: hoogste financiële ROI)
 • Oppervlak zonnepanelen (default: maximaal overdekt dak)

Ecowaarde

De Ecowaarde is de verwachte marktwaardestijging nadat verduurzamingsmaatregelen van toepassing zijn en een energielabelwijziging aanwezig is. Bijvoorbeeld een huis dat van D naar A gaat met zonnepanelen, een warmtepomp en isolatie. De Ecowaarde houdt rekening met lokale variatie in en of het label verandert naar B of A. Overstappen naar energielabel A verhoogt de marktwaarde meer dan overstappen naar B.
De bron voor het berekenen van de Ecowaarde van een woning is het zogenaamde Automated Valuation Model (AVM) van Altum AI. Dit model werkt met meer dan 150 variabelen per huis die in realtime worden bijgewerkt. Denk hierbij aan bekende variabelen zoals bouwjaar, binnenoppervlakte, volume, perceeloppervlakte. De Ecowaarde is de deltawaarde van een woning na toepassing van specifieke verduurzamingsmaatregelen, gekoppeld aan een Energielabel verhoging.

Invoer & resultaat

Up next: