Advies verbeteren

De Verduurzaming API biedt veel functies om de output vanuit klant- en/of leveranciersperspectief te verbeteren. Op deze pagina worden de verschillende functies uitgelegd

Gebruik de functies voor het best mogelijke duurzaamheidsadvies

  1. Het bevragen van de huiseigenaar naar de huidige situatie en energieverbruik

    1. Woninggegevens

    2. Genomen maatregelen

  2. Voorkeuren van de huiseigenaar

  3. Voorkeuren van de aanbieder

  4. Presentatie van het duurzaamheidsadvies

Het bevragen van de huiseigenaar naar de huidige situatie en energieverbruik

Woninggegevens en verbruik

Postcode * Huisnummer * Toevoeging huisnummer Oppervlakte (m2) Soort woning Bouwjaar Inwoners Gasverbruik (m3) Energieverbruik (kWh) Warmteverbruik stadsverwarming

Toelichting

Het adres wordt gebruikt om alle woninggegevens op te vragen en om inschattingen te maken met betrekking tot actuele maatregelen en verbruik. Het is mogelijk, maar niet verplicht, om de oppervlakte (woonoppervlakte), het woningtype, het bouwjaar, het aantal inwoners en het kubieke gasverbruik te overschrijven.

* is vereist

Uitvragen huidige maatregelen

Aanwezige zonnepanelen Bestaande installatie Aanwezige isolatie ramen Bestaande isolatie vloer, gevel en dak Bestaande ventilatie Aanwezige douche HRV

Toelichting

Met het bouwjaar, woningtype, gasverbruik en de oppervlakte bekend wordt een inschatting gemaakt van de huidige maatregelen. Het is mogelijk om dit te overschrijven om zo een advies te genereren dat beter aansluit bij de huidige situatie van de woning.

Voorkeuren van de huiseigenaar

Maatregel uitsluiten in advies Maximaal budget Minimum doel energielabel Het vervangen van een cv-ketel is toegestaan Warmtepomp aanbevelen Zoekcriteria duurzaamheid Gasverbruik toegestaan Dakgebruik voor zonnepanelen

Toelichting

Het is mogelijk maatregelen te vergrendelen zodat deze niet in het advies worden meegenomen. Geef aan of de ketel vervangen mag worden en of een warmtepomp aan te raden is. Er kan rekening worden gehouden met een maximaal budget of het streven naar duurzaamheid: beste rendement, laagste investeringskosten, laagste energierekening of beste energielabel. Ook is het mogelijk om aardgasverbruik uit te sluiten en aan te geven in hoeverre het dak gebruikt mag worden voor zonnepanelen.

Voorkeuren van de aanbieder

Submaatregel uitsluiten in advies Strikt zoeken binnen doel energielabel Toon aantal panelen of wattage Minimum aantal zonnepanelen advies Alleen warmtepomp vanaf een bepaald isolatieniveau Kosten cijfers Kosten tabel

Toelichting Naast het op slot zetten van hele maatregelen kan ook een deelmaatregel zoals de biomassaketel worden uitgesloten. Ook is het mogelijk om strikt binnen één energielabel als doel te zoeken. Standaard tonen we het aantal zonnepanelen als output, maar wattage is ook mogelijk. Ook kunt u het minimaal aanbevolen aantal zonnepanelen afdwingen. Net als vanaf welk isolatieniveau een warmtepomp wordt aanbevolen. Tot slot is het mogelijk om alle gebruikte installatiekosten en kostenindicatoren zoals btw en energieprijzen te overschrijven.

Presentatie van het advies

Geschat energielabel huidig ​​& nieuw Ecowaarde: verhoging van de marktwaarde Investering vereiste CO2-reductie Investering, besparingen CO2-reductie en BENG2-impact in % per maatregel Huidig ​​definitief energielabel (RVO)

Toelichting De API maakt op basis daarvan een inschatting van het huidige en nieuwe energielabel. de NTA 8800. Er wordt een berekening gemaakt van de toegenomen marktwaarde na verduurzaming. Ook worden de benodigde kosten en CO2-reductie in totaal getoond, evenals de relatieve impact op het energielabel per maatregel. Het definitieve energielabel wordt opgehaald bij de RVO.

Last updated