Voer de eerste API-call uit

Het doel van deze pagina is om voorbeelden te geven van het uitvoeren van een API-aanroep in uw toepassing.

Tip! Gebruik de volgende toepassingen

OpenAPI specificatie

Voer een GET-verzoek uit naar het gewenste API-eindpunt met '/openapi' gewijzigd om de OpenAPI-specificatie voor de gegeven API op te halen.

Voorbeeld:

OpenAPI specification for AVM API

GET https://api.altum.ai/avm/openapi

{
	"openapi": "3.0.2",
	"info": {
		"title": "AVM API",
		"description": "Predicts the transaction value for a given house address.",
		"version": "2.0"
	},
	"paths": {
		"/predict": {
			"post": {
				"tags": [
					"AVM API"
				],
				"summary": "Displays the AVM data as well as the prediction.",
				"operationId": "output_predict_post",
				"requestBody": {
					"content": {
						"application/json": {
							"schema": {
								"$ref": "#/components/schemas/AVM"
							}
						}
					},
					"required": true
				},
				"responses": {
					"200": {
						"description": "Prediction for the given house address.",
						"content": {
							"application/json": {
								"schema": {},
								"example": {
									"Output": {
										"BagID": "str",
										"PostCode": "str",
										"HouseNumber": "int",
										"HouseAddition": "str",
										"City": "str",
										"Street": "str",
										"HouseType": "str",
										"BuildYear": "int",
										"InnerSurfaceArea": "int",
										"OuterSurfaceArea": "int",
										"Volume": "int",
										"EnergyLabel": "str",
										"Longitude": "float",
										"Latitude": "float",
										"Rooms": "int",
										"Image": "str",
										"ValuationDate": "int",
										"PriceEstimation": "int",
										"Confidence": "str",
										"AccuracyIndicator": "int or str"
									}
								}
							}
						}
					},
					"400": {
						"description": "The given house address was not found in database.",
						"content": {
							"application/json": {
								"example": [
									"Output: The given house address was not found in database."
								]
							}
						}
					},
					"422": {
						"description": "Validation Error.",
						"content": {
							"application/json": {
								"example": {
									"detail": [
										{
											"loc": [
												"query",
												"housenumber"
											],
											"msg": "ensure this value is greater than 0",
											"type": "value_error.number.not_gt",
											"ctx": {
												"limit_value": 0
											}
										}
									]
								}
							}
						}
					}
				}
			}
		}
	},
	"components": {
		"schemas": {
			"AVM": {
				"title": "AVM",
				"required": [
					"postcode",
					"housenumber"
				],
				"type": "object",
				"properties": {
					"postcode": {
						"title": "Postcode of the given house.",
						"pattern": "^(?!1000|1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010)[1-9][0-9]{3}[A-Z]{2}$",
						"type": "string",
						"example": "1234AB"
					},
					"housenumber": {
						"title": "House number of the given house.",
						"exclusiveMinimum": 0.0,
						"type": "integer",
						"example": 1
					},
					"houseaddition": {
						"title": "House addition of the given house.",
						"type": "string",
						"default": ""
					},
					"valuationdate": {
						"title": "Date of evaluation.",
						"type": "string",
						"format": "date",
						"default": "20230410"
					},
					"buildyear": {
						"title": "Buildyear",
						"maximum": 2023.0,
						"minimum": 1800.0,
						"type": "integer"
					},
					"innersurfacearea": {
						"title": "Innersurfacearea",
						"exclusiveMinimum": 0.0,
						"type": "number"
					},
					"outersurfacearea": {
						"title": "Outersurfacearea",
						"exclusiveMinimum": 0.0,
						"type": "number"
					},
					"housetype": {
						"title": "Housetype",
						"enum": [
							"Vrijstaande woning",
							"2 onder 1 kap woning",
							"Geschakelde 2 onder 1 kapwoning",
							"Geschakelde woning",
							"Tussen/rijwoning",
							"Hoekwoning",
							"Eindwoning",
							"Galerijflat",
							"Portiekflat",
							"Corridorflat",
							"Maisonnette",
							"Benedenwoning",
							"Bovenwoning",
							"Portiekwoning"
						],
						"type": "string"
					},
					"energylabel": {
						"title": "Energylabel",
						"enum": [
							"G",
							"F",
							"E",
							"D",
							"C",
							"B",
							"A",
							"A+",
							"A++",
							"A+++",
							"A++++",
							"A+++++"
						],
						"type": "string"
					},
					"image": {
						"title": "Image",
						"enum": [
							0,
							1
						],
						"type": "integer",
						"default": 0
					}
				}
			}
		}
	}
}

Een verzoek uitvoeren in Reqbin.com

Ga naar Reqbin.com en voeg de eindpunt-URL toe in het URL-vak. Selecteer, afhankelijk van de API, een POST- of GET-verzoek. Zorg ervoor dat u "DE" of "EXT" als server selecteert voor sneller verwerkte verzoeken.

Voeg het bericht / verzoek toe op het tabblad Inhoud. Voeg de x-api-key-header voor authenticatie toe aan het tabblad Headers. Druk op "verzenden" om het verzoek uit te voeren.

Curl/Bash
#!/bin/bash

curl -X POST https://api.altum.ai/sandbox/avm -H "x-api-key: m2ipzWVV3e9yPU9TduqpY4oZTbcEHCGj31GLVLYB" -H "Content-Type: application/json" --data-binary @- <<DATA
{
  "postcode" : "1234AB",
  "housenumber" : "1"
}
DATA

Een API call uitvoeren in Insomnia

Download en installeer het gratis programma Insomnia. Maak een nieuwe 'Verzoek collectie' aan. Voeg een 'Nieuw verzoek' toe (CTRL + N) en geef dit verzoek een naam. Selecteer POST of GET afhankelijk van de API en gebruik JSON voor de hoofdtekst bij het plaatsen.

Voeg de eindpunt-URL van de API toe achter de POST/GET-functie in het eindpunt-URL-vak. Voeg vervolgens het JSON-bericht toe aan het JSON-invoerveld. Configureer ten slotte de headers om het Content-Type en de x-api-key voor authenticatie op te nemen en druk op "Verzenden".

curl --request POST \
 --url https://api.altum.ai/sustainability \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --header 'x-api-key: m2ipzWVV3e9yPU9TduqpY4oZTbcEHCGj31GLVLYB' \
 --data '{
 "data": {
  "lock_measures": {
   "lock": [
    "wall_insulation"
   ]
  },
  "max_investment": 20000,
  "gas_usage": 3000,
  "post_code": "2771DS",
  "house_number": "87",
  "target_label": "A",
  "inner_surface_area": 130,
  "inhabitants": 3,
  "replace_boiler": true,
  "heat_pump_allowed": true,
  "search_criteria": 1,
  "search_options": 2,
  "house-type": 1,
  "natural_gas": 0,
  "solar_panels_surface": 1,
  "watt_panels": true,
  "wall_insulation": 1,
  "roof_insulation": 1,
  "floor_insulation": 1,
  "living_room_windows": 1,
  "bedroom_windows": 1,
  "installation": 4,
  "shower": 0,
  "ventilation": 0,
  "solar_panels": 10
 }
}'

Een API call uitvoeren in Postman

Download de Postman applicatie. Maak een nieuw HTTP-verzoek aan. Selecteer de methode GET of POST afhankelijk van de API en voeg de eindpunt-URL toe.

Stel autorisatie in op Geen authenticatie. Voeg de x-api-key-header en API-sleutel toe voor authenticatie. Stel de Body in op raw en JSON bij het uitvoeren van een POST-verzoek. Druk op "Verzenden"

Last updated