Authenticatie, invoer en resultaat

Simuleer het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen

POST https://api.altum.ai/solar

Headers

NameTypeDescription

Content-Type

string

application/json

x-api-key*

string

API-sleutel van Altum. Maak er een via Platform

Request Body

NameTypeDescription

postcode*

string

Postcode van het object

housenumber*

string

Huisnummer van het object

addition

string

Toevoeging huisnummer

panel_width*

string

De breedte van het paneel in meters. Dit specificeert de horizontale afmeting van het paneel.

panel_height*

float

De hoogte van het paneel in meters. Dit specificeert de verticale afmeting van het paneel.

horizontal_spacing*

float

De afstand tussen panelen bij naast elkaar geplaatste panelen, gemeten in meters.

vertical_spacing*

float

De afstand tussen panelen bij verticale stapeling, gemeten in meters.

roof_margin*

float

De resterende marge tussen de rand van het dak en de panelen, gemeten in meters.

building_id

string

Een unieke identificatie voor een gebouw bij het uitvoeren van simulaties waarbij meerdere constructies betrokken zijn

n_panels

integer

Vertegenwoordigt het aantal panelen dat wordt gesimuleerd voor installatie in een specifiek gebouw

roof_id

string

Dient als een unieke identificatie voor een specifiek dak van een gebouw.