Authenticatie, invoer en resultaat

IMG

POST https://api.altum.ai/labelling/img

Met dit eindpunt kunt u een afbeelding uploaden om te labelen.

Headers

NameTypeDescription

x-api-key*

string

API-sleutel van Altum. Maak er een via Mopsus(https://mopsus.altum.ai)

Content-Type

string

multipath/form-data

Request Body

NameTypeDescription

image*

object

De afbeelding die in de aanvraag moet worden verzonden, moet als multipath/form-data-type worden geüpload.

{
	"detail": [
		{
			"loc": [
				"body",
				"image"
			],
			"msg": "field required",
			"type": "value_error.missing"
		}
	]
}

URL

POST https://api.altum.ai/labelling/url

In plaats van het afbeeldingsbestand te uploaden, kunt u met dit eindpunt in plaats daarvan de openbare URL verzenden van de afbeelding die u wilt labelen.

Headers

NameTypeDescription

Content-Type

string

application/json

x-api-key*

string

API-sleutel van Altum. Maak er een via Mopsus(https://mopsus.altum.ai)

Request Body

NameTypeDescription

url*

string

De openbare URL van de afbeelding die u in het verzoek wilt verzenden

{
	"detail": [
		{
			"loc": [
				"body",
				"image"
			],
			"msg": "field required",
			"type": "value_error.missing"
		}
	]
}

Request body

Voorbeeld verzoek

{"url":"https://cloud.funda.nl/valentina_media/149/998/977_1440x960.jpg"}

Last updated