Resultaat interpretatie

Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.

Energie- en objectgegevensfuncties

FeatureVoorbeeldUitleg

BagID

0575010000034068

VBO-ID uit BAG-register

PostCode

2771DS

Postcode

HouseNumber

87

Huisnummer

HouseNumberAddition

A

Toevoeging aan huisnummer

PandID

0575100000034238

Identificatie van het gebouw

City

Boskoop

Stads naam

Street

Zuidkade

Straatnaam

BuildingStatus

Pand in gebruik

Status van het gebouw

ObjectFunction

woonfunctie

Functie van het huis

InnerSurfaceArea

131

Vierkante meter leefbare ruimte

BuildYear

1961

Bouwjaar

Monument

no

Of het nu een monument is of niet

MonumentDescription

Geen monument / Onbekend

Beschrijving van het monument

EpcLabel

B

Energielabel

CalculationMethod

Rekenmethodiek Definitief Energielabel, versie 1.2, 16 september 2014

Methode gebruikt voor het bepalen van de energie-efficiëntie

RegistrationDate

20170814

De datum waarop het energielabel is geregistreerd

Validity

20270814

De datum tot wanneer het energielabel geldig is

PrimaryEnergyDemand

255

primaire vraag naar fossiele energie uitgedrukt in kWh/m² per jaar (BENG2)

PercentageRenewable

17,2

% van de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen

HeatDemand

181

warmtevraag uitgedrukt in kWh/m² per jaar

EnergyDemand

182

vraag naar primaire energie uitgedrukt in kWh/m² per jaar

Kenmerken van klimaatgegevens

Het huidige klimaat is gebaseerd op de periode 1981-2010. Het wordt vermeld als "momenteel" in de functie-uitleg.

Credits (Attributie) voor de klimaatgegevens

Esri Nederland, Klimaateffectatlas, KNMI

FeatureVoorbeeldUitlegWaardeinterpretatie en -bereiken

subsidence_2020_2050_high

0.0283684033612987

De bodemdaling, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050.

subsidence_2020_2050_low

0.0266615749903464

De bodemdaling, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050.

subsidence_2020_2100_high

0.0559195945068944

De bodemdaling, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2100.

subsidence_2020_2100_low

0.0508072813573541

De bodemdaling, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2100.

soil_subsidence_due_elevation_2020_2050

0.2649501278801023

De bodemdaling door ophoging, tot en met de periode 2050.

average_highest_groundwater_level_2050_high

0.0662050768733024

De gemiddeld hoogste grondwaterstand, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Hoge grondwaterstanden kunnen natte schade veroorzaken in de landbouw en sommige natuurtypen.

average_highest_groundwater_level_current

0.7322854995727539

De gemiddeld hoogste grondwaterstand op dit moment. Hoge grondwaterstanden kunnen natte schade veroorzaken in de landbouw en sommige natuurtypen.

average_lowest_groundwater_level_2050_high

-0.0944000035524368

De gemiddeld laagste grondwaterstand, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Als de grondwaterstand te laag is, kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen.

average_lowest_groundwater_level_2050_low

-0.0400299988687038

De gemiddeld laagste grondwaterstand, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. Als de grondwaterstand te laag is, kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen.

average_lowest_groundwater_level_current

1.374940037727356

De gemiddeld laagste grondwaterstand op dit moment. Als de grondwaterstand te laag is, kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen.

sensitivity_to_water_erosion

99999.0

De gevoeligheid voor watererosie. Land met hellingen en reliëf is gevoelig voor erosie, vooral als het kaal is. Vegetatie biedt bescherming.

heat_map_perceived_temperature_2050_high

De gevoelstemperatuur op een warme zomerdag, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm iemand zich voelt in een bepaalde weersituatie.

heat_map_perceived_temperature_current

De waargenomen temperatuur op een warme zomerdag momenteel. De waargenomen temperatuur geeft aan hoe warm iemand zich voelt in een bepaalde weersituatie.

heat_stress_due_to_warm_nights_2050_high

0.7507284879684448

Het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. Hittestress ontstaat als het lichaam overtollige warmte niet kwijt kan. Tijdens een tropische nacht daalt de temperatuur niet onder de 20 °C. De minimumtemperatuur is daarom 20 °C of hoger. Warme nachten zijn een belangrijke factor bij hittestress.

heat_stress_due_to_warm_nights_current

0.7507284879684448

Het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar momenteel. Hittestress ontstaat wanneer het lichaam overtollige warmte niet kwijt kan. Tijdens een tropische nacht daalt de temperatuur niet onder de 20 °C. De minimumtemperatuur is daarom 20 °C of hoger. Warme nachten zijn een belangrijke factor bij hittestress.

seepage_and_infiltration_2050_high

0.102735698223114

De erosiesnelheid in mm per dag, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Het verlaten van grondwater wordt kwel genoemd en infiltratie is het binnendringen van water in de grond. Menselijk ingrijpen kan de 'flux' tussen kwel en infiltratie veranderen.

seepage_and_infiltration_current

0.1016992032527923

De erosiesnelheid in mm per dag momenteel. Het verlaten van grondwater wordt kwel genoemd en infiltratie is het binnendringen van water in de grond. Menselijk ingrijpen kan de 'flux' tussen kwel en infiltratie veranderen.

lowest_groundwater_level_extremely_dry_summer_2050_high

-0.046509999781847

De verwachte ontwikkeling van het grondwaterpeil bij een extreem droge zomer, op basis van significante klimaatverandering, tot de periode 2050.

lowest_groundwater_level_extremely_dry_summer_2050_low

-0.0190699994564056

De verwachte ontwikkeling van het grondwaterpeil bij een extreem droge zomer, op basis van beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050.

lowest_groundwater_level_extremely_dry_summer_current

1.496945023536682

De verwachte ontwikkeling van het grondwaterpeil bij een momenteel extreem droge zomer, in meters onder de grond

wild_fire_sensitivity_2050_high

De kans op een natuurbrand, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050.

wild_fire_sensitivity_current

Momenteel is er kans op een natuurbrand.

flood_depth_extreme_probability

0.3700000047683716

De maximale overstromingsdiepte op basis van extreme waarschijnlijkheid. Extreme kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 10 jaar;

flood_depth_big_probability

De maximale overstromingsdiepte op basis van hoge waarschijnlijkheid. Grote kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 100 jaar;

flood_depth_small_probability

0.0718051269650459

De maximale overstromingsdiepte gebaseerd op een kleine waarschijnlijkheid. Kleine kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 100.000 jaar;

flood_depth_medium_probability

De maximale overstromingsdiepte gebaseerd op gemiddelde waarschijnlijkheid. Middelgrote kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 100.000 jaar;

location_based_flood_probability_2050_0cm

1.0

De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 0 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico.

location_based_flood_probability_2050_200cm

De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 200 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico.

location_based_flood_probability_2050_20cm

1.0

De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 20 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico.

location_based_flood_probability_2050_50cm

De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 50 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico.

risk_of_drought_stress_2050_high

Het risico op droogtestress, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Droogtestress treedt op wanneer de bodem zo verdroogt dat de verdamping van planten wordt belemmerd. Droogtestress heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur.

risk_of_drought_stress_current

Het risico van droogtestress momenteel. Droogtestress treedt op wanneer de bodem uitdroogt tot een punt dat de verdamping van planten remt. Droogtestress heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur.

risk_of_subsoil_compaction_2050_high

901.0

Het risico op bodemverdichting op basis van significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Ondergrondverdichting vermindert het infiltratievermogen, de doorlaatbaarheid en het vochtopslagvermogen van de bodem.

risk_of_oxygen_otress_2050_high

Het risico op zuurstofstress, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Hoe meer de bodem verzadigd is met water, hoe meer de toevoer van zuurstof naar plantenwortels wordt belemmerd. Zware regenval kan dus zuurstofstress veroorzaken, die ernstiger wordt naarmate de hitte toeneemt, omdat planten dan extra zuurstof nodig hebben.

risk_of_oxygen_otress_current

Het risico op zuurstofstress momenteel. Hoe meer de grond verzadigd is met water, hoe meer de zuurstoftoevoer naar de plantenwortels wordt belemmerd. Zware regenval kan dus zuurstofstress veroorzaken, die ernstiger wordt naarmate de hitte toeneemt, omdat planten dan extra zuurstof nodig hebben.

subsidence_okt16_okt18

1.0

De gemiddelde bodemdaling over een periode van 2 jaar (okt 2016 – okt 2018).

urban_heat_island_effect

0.6880000233650208

Het gemiddelde temperatuurverschil, in graden Celsius (°C), tussen de stad en het platteland.

urban_infiltration_probabilities

18.0

De infiltratiemogelijkheden. Het is gebaseerd op een combinatie van de scores van de locatie op het gebied van infiltratiecapaciteit, bergingscapaciteit en maaiveldhelling

water_depth_intense_precipitation_1_per_1000_years

De maximale waterdiepte die op een locatie kan optreden als gevolg van kortstondige hevige neerslag. Voor de modellering is gebruik gemaakt van een douche van 140 mm in 2 uur. Onder het huidige klimaat komt deze bui ongeveer eens in de 1000 jaar voor.

water_depth_intense_precipitation_1_per_100_years

De maximale waterdiepte die op een locatie kan optreden als gevolg van kortstondige hevige neerslag. Voor de modellering is gebruik gemaakt van een bui van 70 mm in 2 uur. In het huidige klimaat komt deze bui ongeveer eens in de 100 jaar voor.

number_of_ice_days_2050_high

0-2

Het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een ijsdag is de maximumtemperatuur 0 °C of lager.

number_of_ice_days_2050_low

2-4

Het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een ijsdag is de maximumtemperatuur 0 °C of lager.

number_of_ice_days_current

8-10

Het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar momenteel. Op een ijsdag is de maximumtemperatuur 0 °C of lager.

number_of_tropical_days_2050_low

3-6

Het gemiddelde aantal tropische dagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een tropische dag is de maximumtemperatuur 30 °C of hoger.

number_of_tropical_days_current

0-3

Het gemiddelde aantal tropische dagen per jaar, momenteel. Op een tropische dag is de maximumtemperatuur 30 °C of hoger.

number_of_frost_days_2050_high

10-20

Het gemiddelde aantal vorstdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een ijzige dag is de minimumtemperatuur 0 °C of lager.

number_of_frost_days_2050_low

30-40

Het gemiddelde aantal vorstdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een ijzige dag is de minimumtemperatuur 0 °C of lager.

number_of_frost_days_current

50-60

Het gemiddelde aantal vorstdagen per jaar, momenteel. Op een ijzige dag is de minimumtemperatuur 0 °C of lager.

number_of_warm_days_2050_high

105-120

Het gemiddelde aantal warme dagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een warme dag is de maximumtemperatuur 20 °C of hoger.

number_of_warm_days_2050_low

75-90

Het gemiddeld aantal warme dagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een warme dag is de maximumtemperatuur 20 °C of hoger.

number_of_warm_days_current

60-75

Het gemiddelde aantal warme dagen per jaar, momenteel. Op een warme dag is de maximumtemperatuur 20 °C of hoger.

number_of_summer_days_2050_high

30-40

Het gemiddelde aantal zomerdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger.

number_of_summer_days_2050_low

20-30

Het gemiddeld aantal zomerdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger.

number_of_summer_days_current

10-20

Het gemiddelde aantal zomerdagen per jaar, momenteel. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger.

distance_to_coolness

0 - 200 meter

De afstand tussen het huis en de dichtstbijzijnde koele plaats. Tijdens hittegolven en warme zomerdagen is het belangrijk dat je verkoeling kunt zoeken. Daarom is het belangrijk dat er koele plekken in de buurt zijn waar je snel de hitte in kunt.

natural_system_main_class

3 Laagveen

De landschapsklasse van de locatie. Nederland is verdeeld in 11 landschappen.

natural_system_sub_classa

Lv1 Laagveenvlakte

De landschapssubklasse van de locatie. Nederland is onderverdeeld in 50 landschapssubtypen. Deze subtypen verschillen van elkaar omdat verschillende processen hebben bijgedragen aan hun vorming.

days_with_gte_15mm_2050_high

15-17

Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 15 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van significante klimaatverandering.

days_with_gte_15mm_2050_low

15-17

Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 15 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van een beperkte klimaatverandering.

days_with_gte_15mm_current

13-15

Het gemiddelde aantal dagen per jaar dat er op dit moment 15 mm of meer neerslag valt.

days_with_gte_25mm_2050_high

4-5

Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 25 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van significante klimaatverandering.

days_with_gte_215mm_2050_low

3-4

Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 215 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van een beperkte klimaatverandering.

days_with_gte_25mm_current

2-3

Het gemiddelde aantal dagen per jaar dat er op dit moment 25 mm of meer neerslag valt.

drought_sensitivity_groundwater_dependent_nature

De gevoeligheid voor droogte van dit gebied als er veranderingen optreden in het grondwater.

annual_precipitation_2050_high

950-1000

De gemiddelde jaarlijkse neerslag in millimeters over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering.

annual_precipitation_current

900-950

De gemiddelde jaarlijkse neerslag in millimeters momenteel.

annual_reference_evaporation_2050_high

610-630

De referentieverdamping in millimeters per jaar, gemiddeld over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Straling en temperatuur bepalen voor een groot deel de hoeveelheid verdamping.

annual_reference_evaporation_current

570-590

De referentieverdamping in millimeters per jaar, momenteel. Straling en temperatuur bepalen voor een groot deel de hoeveelheid verdamping.

probability_map_consequence_limitation

beperken schade bij ondiepe overstroming (20-50cm)

De kans om de gevolgen van een overstroming te beperken.

agricultural_area

De agrarische. Mogelijke waarden: grasland of akkerbouw. Landbouwgrond kan worden beschadigd door zowel droogte als overstromingen. Droogte en overstromingen kunnen vooral in de akker- en sierteelt economische schade veroorzaken.

longest_series_of_consecutive_summer_days_gte_25_days_2050_high

9-11

De langste reeks opeenvolgende zomerdagen, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger.

longest_series_of_consecutive_summer_days_gte_25_days_current

5-7

Momenteel de langste reeks opeenvolgende zomerdagen. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger.

precipitation_winter_quarter_2050_high

250-275

De gemiddelde winterneerslag in millimeters per jaar over een periode van 30 jaar, tot 2050.

precipitation_winter_quarter_current

225-250

De gemiddelde winterneerslag in millimeters per jaar momenteel.

precipitation_summer_quarter_2050_high

200-225

De gemiddelde zomerneerslag in millimeters per jaar over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Voor de periode juni, juli en augustus is de zomerneerslag berekend.

precipitation_summer_quarter_current

225-250

Momenteel de gemiddelde zomerneerslag in millimeters per jaar over een periode van 30 jaar. Het huidige klimaat is gebaseerd op de periode 1981-2010.

development_probbility_groundwater_nuisance_2050_high

Aanmerkelijke toename kans

De kans op overlast door stijgend grondwater neemt over een periode van 30 jaar, tot 2050, toe op basis van significante klimaatverandering. Overstromingen met grondwater ontstaan wanneer de gebruikersfuncties negatief worden beïnvloed door hoge grondwaterstanden.

potential_maximum_precipitation_deficit_once_per_10_years_2050_high

270 - 300

Het potentiële maximale neerslagtekort, voor een situatie die zich gemiddeld eens in de tien jaar voordoet, over een periode van 30 jaar, tot 2050, op basis van significante klimaatverandering. Het neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september.

potential_maximum_precipitation_deficit_once_per_10_years_current

210-240

Het potentiële maximale neerslagtekort, voor een situatie die momenteel gemiddeld eens in de tien jaar voorkomt. Het neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september.

potential_maximum_precipitation_deficit_average_2050_high

210-240

Het potentiële neerslagtekort voor dit gebied, over een periode van 30 jaar, tot 2050, gebaseerd op significante klimaatverandering. Het potentiële neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september. Het potentiële maximale neerslagtekort treedt meestal op aan het einde van de zomer. Een toename van het neerslagtekort leidt doorgaans tot een afname van de waterbeschikbaarheid in grond- en oppervlaktewater en een toename van de watervraag voor peilbeheer en irrigatie.

potential_maximum_precipitation_deficit_average_current

150-180

Het potentiële neerslagtekort voor dit gebied op dit moment. Het potentiële neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september. Het potentiële maximale neerslagtekort treedt meestal op aan het einde van de zomer. Een toename van het neerslagtekort leidt doorgaans tot een afname van de waterbeschikbaarheid in grond- en oppervlaktewater en een toename van de watervraag voor peilbeheer en irrigatie.

risk_of_surface_water_warming_2050_high

Het verwachte langste aantal dagen oppervlaktewater met een minimumtemperatuur van 20°C op deze locatie in 2050, gebaseerd op significante klimaatverandering.

risk_of_surface_water_warming_current

Het momenteel verwachte langste aantal dagen oppervlaktewater met een minimumtemperatuur van 20°C op deze locatie.

surface_water_shortage_extremely_dry_year_2050_high

te weinig

De oorzaak van het tekort aan oppervlaktewater, in een extreem droog jaar, in 2050, is gebaseerd op aanzienlijke klimaatverandering.

surface_water_shortage_extremely_dry_year_current

geen problemen

De oorzaak van het tekort aan oppervlaktewater, in een extreem droog jaar momenteel.

surface_water_shortage_average_year_2050_high

geen problemen

De oorzaak van het tekort aan oppervlaktewater, in een gemiddeld droog jaar, in 2050, is gebaseerd op significante klimaatverandering.

surface_water_shortage_average_year_current

geen problemen

De oorzaak van het oppervlaktewatertekort, in een gemiddeld droog jaar momenteel.

complete_map_of_climate_buffers

De kansen voor natuurlijke klimaatbuffers.

neighborhood_typology

Tuinstad hoogbouw

De meest voorkomende typologie van de buurt. Voor ieder stedelijk gebied in Nederland zijn de wijktypologieën bepaald, op postcode 6-niveau (bijvoorbeeld 1234AB).

Last updated