Resultaat interpretatie

Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.

De referentiehuizen van de output zijn weergegeven van meest relevant naar minst relevant

“GivenHouse”

De belangrijkste gegevens van het opgegeven huis door de gebruiker.

FeatureVoorbeeldUitleg

PostCode

2771DS

Postcode

HouseNumber

87

Huisnummer

HouseAddition

A

Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter

ValuationDate

20230410

Waarderingsgegevens voor prijsschatting. Standaard = vandaag

InnerSurfaceArea

151

Binnenste vierkante meter object

OuterSurfaceArea

136

Vierkante meter object (binnen + buiten)

BuildYear

1961

Bouwjaar

EnergyLabel

-

Bestaande uit de drie kenmerken die in de drie volgende kolommen worden waargenomen

DefinitiveEnergyLabel

A

Het huidige Definitieve Energielabel

DefinitiveType

NEN7120

Het huidige Definitieve Type van het energielabel

DefinitiveValidity

2030-12

De datum tot wanneer het energielabel geldig is

Image

url

De gevelafbeelding voor het gegeven huis, verstrekt door de gebruiker of aanwezig in onze database

“Inputs”

De invoer die de gebruiker heeft gegeven. Er wordt weergegeven dat ze worden weergegeven, omdat sommige ervan mogelijk zijn gewijzigd. We offeren er enkele op (voorrang) om minstens 3 referentiewoningen te voorzien.

FeatureVoorbeeldUitleg

StrictStreet

0

StrictBuurt

1

1: als de gevonden referentiewoningen zich in dezelfde straat bevinden als het doel

0: anders

StrictWijk

0

1: als de gevonden referentiewoningen zich in dezelfde wijk bevinden als het doel 0: anders

StrictEnergyLabel

0

1: als de gevonden referentiewoningen hetzelfde energielabel hebben als de doelstelling 0: anders

ComparableHouseType

1

0: als de gevonden referentiehuizen alle mogelijke matches accepteren

1: als de gevonden referentiewoningen alleen de vergelijkbare woningtypen accepteren

2: als de gevonden referentiehuizen het vergelijkbare + beter en minder accepteren

Kijk hier

ComparableInnerSurfaceArea

0

0: als de gevonden referentiewoningen geen limiet hebben bij het zoeken naar binnenoppervlakte

1: als de gevonden referentiewoningen zich in een venster van 10% van het doel bevinden

2: als de gevonden referentiewoningen zich in het 20% venster van het doel bevinden

3: als de gevonden referentiewoningen zich in een venster van 30% van het doel bevinden

ComparableBuildYear

1

0: als de gevonden referentiewoningen geen limiet hebben bij het zoeken naar bouwjaar

1: als de gevonden referentiewoningen zich binnen ± 10 jaar van de doelstelling bevinden

2: als de gevonden referentiewoningen ± 20 jaar van de doelstelling liggen

3: als de gevonden referentiewoningen ± 30 jaar van de doelstelling liggen

ComparableDistance

1

0: als de gevonden referentiewoningen in Nederland staan

1: als de gevonden referentiewoningen zich in een straal van 1 km bevinden

2: als de gevonden referentiewoningen zich in een straal van 5 km bevinden

DateLimit

18

Hoeveel maanden geleden hebben we gezocht naar verhandelde huizen.

“ReferenceData”

Alle gegevens over de referentiehuizen zijn te vinden.

FeatureVoorbeeldUitleg

ReferencePriceMean

550000-600000

De gewogen gemiddelde prijs van de gevonden referentiewoningen in een bereik.

ReferenceHouses

-

Een lijst met alle referentiehuizen. De kenmerken van ELK referentiehuis zijn de volgende.

PostCode

2771DS

Postcode

HouseNumber

87

Huisnummer

HouseAddition

A

Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter

Street

Zuidkade

Straatnaam

BuurtCode

BU06370401

Buurtcode

WijkCode

WK063704

Districtscode

City

Boskoop

Stads naam

HouseType

Vrijstaande woning

Ga naar de pagina Woningtypen

BuildYear

1961

Bouwjaar

InnerSurfaceArea

151

Binnenste vierkante meter object

OuterSurfaceArea

136

Vierkante meter object (binnen + buiten)

Volume

548

Volume in kubieke meter

DefinitiveEnergyLabel

A

Het huidige Definitieve Energielabel

DefinitiveType

NEN7120

Het huidige Definitieve Type van het energielabel

DefinitiveValidity

2030-12

De datum tot wanneer het energielabel geldig is

Longitude

4.65808526945334

GPS-coördinaat

Latitude

52.068393816655316

GPS-coördinaat

Transactiondate

202202

De datum waarop het huis is verkocht

TimeForSaleDays

32

Dagen waarop het huis te koop stond

Image

url

De URL van de gevelafbeelding van het referentiehuis, bestaande in onze database

TransactionPrice

400000-450000

De transactieprijs van de woning ligt binnen bereik

IndexedTransactionPrice

400000-450000

De geïndexeerde transactieprijs van het huis binnen bereik

PriceIndex

177.8

De prijsindex op de datum waarop de woning werd verhandeld

Distance

338

De afstand in meters van het referentiehuis tot het doel

VisualSimilarityScore

85.32

De visuele gelijkenisscore tussen het referentiehuis en het gegeven huis

Weight

0.972

Het gewicht (hoe vergelijkbaar is de referentiewoning) van de referentiewoning ten opzichte van de doelstelling

Last updated