Authenticatie, invoer en resultaat

Haal vastgoedinformatie op voor een huisadres

POST https://api.altum.ai/location-data

Headers

Request Body

Request body

Voorbeeld verzoek

{
    "postcode": "3709JL",
    "housenumber": "1",
    "houseaddition": "A3"
}

Last updated