Authenticatie, invoer en resultaat

Haal vastgoedinformatie op voor een huisadres

POST https://api.altum.ai/location-data

Headers

NameTypeDescription

Content-Type

string

application/json

x-api-key*

string

API-sleutel van Altum. Maak er een via Mopsus(https://mopsus.altum.ai)

Request Body

NameTypeDescription

postcode*

string

Postcode van het object

housenumber*

string

Huisnummer van het object

addition

string

Toevoeging huisnummer

Request body

Voorbeeld verzoek

{
    "postcode": "3709JL",
    "housenumber": "1",
    "houseaddition": "A3"
}

Last updated