Accuratesse Indicator

Uitleg

Bij het afgeven van een modeltaxatie dient de modelleverancier iedere modeltaxatie taxatiewaarde te specificeren met een indicatie van de juistheid van de betreffende belastingheffing. Voor de nauwkeurigheid wordt een zevenpuntsschaal gebruikt, die is gebaseerd op de kansverdeling rond de waarde. De volgende classificatie is van toepassing:

Klasses

Afhankelijk van het doel van de modelmatige waardering wordt bepaald welk niveau van nauwkeurigheid minimaal vereist is.

Last updated