CO2

CO2 calculation

De totale CO 2 -emissie in kg volgt per jaar direct uit het totale geschaalde en gecorrigeerde verbruik van alle energiedragers samen (gas, elektriciteit, warmte en biomassa). De omrekeningsfactoren voor het bepalen van de CO 2 -emissie in kg voor elk van de energiedragers vindt u in onderstaande tabel. De waarden komen uit de ISSO 82.

Conversie factoren CO2

EnergiedragerConversie factor

Gas

1.78kg/m3

Warmte

50.6 kg/GJ

Electriciteit

0.48 kg/kWh

Biomassa

0.98 kg/kg

De totale CO 2 -emissie in kg per jaar kan nu als volgt worden bepaald:

Totaal jaarlijks gasverbruik in m3 maal omrekeningsfactor voor gas: 1,78kg/m3

Totaal jaarlijks warmteverbruik in GJ Omrekenfactor voor warmte: 50,6 kg/GJ

Totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh Omrekeningsfactor voor elektriciteit: 0,48 kg/kWh

Totaal jaarlijks biomassaverbruik in kg Omrekenfactor voor biomassa: 0,98 kg/kg

De CO 2 -besparing is het verschil tussen de CO 2 -uitstoot in de beginsituatie en de CO 2 in de nieuwe situatie.

Last updated