Links

Updates

Een overzicht van alle API updates, nieuwe product toevoegingen en -wijzigingen.
Februari - 2024
Januari - 2024
December - 2023
 • Klimaatgegevens toegevoegd aan de uitvoer van de Energie & klimaat API.
 • Toevoeging "floor_surface", "flat_roof_surface", "pitched_roof_surface", "wall_surface", "glass_living_room_surface", "glass_bedrooms_surface" outputs aan de Verduurzaming API
 • Nieuwe kostentabel voor de verbetering van maatregelen wordt actief per 1 januari 2024, maar kan ook nu al worden meegegeven bij elk verzoek in de Verduurzaming API
 • Voor betaalde gebruikers is de Credit API gelanceerd om gratis de laatste stand van verbruikte API credits op te vragen
 • Aantal inwoners is toegevoegd als invoer voor de NTA 8800 Energielabel API
 • Platform bijgewerkt met een nieuwe aanmelding stappen en updates op de pagina's Verduurzaming, Woningwaarde, Energielabel en Gebouwgeometrie
 • Toevoeging invoer en potentiële wijzigingen van "city_heat" toegevoegd. Deze outputs geven het jaarlijkse warmteverbruik weer in GJ voor de Verduurzaming API
 • Uitvoer "estimated_city_heating_usage" toegevoegd. Deze output geeft het jaarlijkse warmteverbruik weer in GJ volgens de NTA 8800 Energielabel API.
November - 2023
 • Toevoeging van onbeperkte abonnementen voor de Verduurzaming API en Energielabel API aan het Platform
 • Resultaten voor de Verduurzaming API tonen nu elektriciteitsbesparingen per maatregel naast gasbesparingen als "electricity_savings"
 • Platform update met een nieuwe onboarding flow voor gebruikers, onboarding vragenlijst toegevoegd en het API overzicht pagina vernieuwd
 • Er is een nieuwe API met het Woningwaarde + model beschikbaar: een snellere, nauwkeurigere en beter dekkende marktwaardeberekening voor woningen
 • Er is een nieuwe API voor een combinatie van locatiegegevens, voorzieningen en BAG beschikbaar in de Locatie data-API, de huidige Locatie-, Voorzieningen- en BAG-API wordt per 1 februari 2024 beëindigd
 • Er is een probleem opgelost waarbij "custom_costs" niet correct werden verwerkt in de Verduurzaming API
Oktober - 2023
 • Belastingen toegevoegd aan de output van de Object data API
 • Toevoeging mogelijkheid invoeren huidig wattpiek output zonnepanelen in W in plaats van het aantal zonnepanelen in m2 voor de Verduurzaming API en de NTA 8800 Energielabel API
 • Huidig CO2 output toegevoegd aan het resultaat van de NTA 8800 Energielabel API
 • Oppervlakte gedeelde muren toegevoegd in output Objectgeometrie API
 • Meerwaarde verduurzaming in marktwaarde is toegevoegd aan de output van de Energielabel inzichten API
 • Platform dashboard is geoptimaliseerd met een verbeterd overzicht van het abonnement en ontsluiting van de onbeperkt abonnementen
 • Onbeperkt gebruik abonnementen toegevoegd voor de Woningwaarde API en Interactieve Referentie API aan het Platform
September - 2023
 • Toevoeging nieuwe abonnementsvormen in het Platform
 • Alle Platform gebruikspagina's voor de woning data diensten zijn opnieuw ontworpen
 • Woningwaarde rapport in PDF toegevoegd aan de Woningwaarde resultaat pagina in het Platform
 • Platform klanten kunnen nu een bestaand betaalmiddel selecteren bij het wijzigen of toevoegen van een abonnement
 • Lancering van de nieuwe Energielabel inzichten API (beta) voor het opvragen van de impact van een energielabelwijziging op verkoopbaarheid in termen van verkoopduur en prijsverschil tussen vraag- en transactieprijs
 • Opvragen huidig energielabel inschatting met BAG ID in de NTA 8800 Energielabel API
 • Toevoegen Ventilatie als maatregel qua input en output in de NTA 8800 Energielabel API
 • Documentatie bijgewerkt voor standaard waardes isolatie in de Verduurzaming API
 • Dekking woningtypes is uitgebreid voor de Verduurzaming API waardoor er meer woningen kunnen worden voorzien van advies
Augustus - 2023
 • Opvragen verduurzamingadvies met BAG ID in de Verduurzaming API
 • Opvragen energielabel & klimaatdata met BAG ID in de Energie & Klimaat API
 • Fix huisnummertoevoegingen in de Verduurzaming API
 • Toevoeging betere logica voor inschatten huidige maatregelen aan de Energielabel API
 • Toevoeging GeoJSON polygonen aan de output van de Object geometrie API
 • Platform toevoeging van wekelijkse gebruikerstatisieken e-mail en beheer van e-mails in de Account instellingen
 • Update van de PDF generatie in de Verduurzaming API in het Platform