Resultaat interpretatie

Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.

FeatureVoorbeeldUitleg

label

"kitchen"

Het label van de afbeelding. Het kan zijn “kitchen”, “bathroom”, of “other” als het niet wordt herkend.

confidence

"98.44"

De mate van zekerheid in % die het model bezit met betrekking tot de labelvoorspelling voor de afbeelding.

condition_score

"3.04"

De score van 1 tot 5 voor de staat van de afbeelding. Het kan alleen worden verstrekt als de afbeelding dat is kitchen of bathroom.

Last updated