Comfort score

Op basis van de woningkenmerken wordt per woning een comfortscore berekend.

Op basis van de woningkenmerken wordt per woning een comfortscore berekend voor de huidige situatie en potentiële situatie. Aan elk van de kenmerken wordt een aantal punten toegekend met een maximum van 61 punten voor een woning.

Comfort score resultaat

"comfortscore": {
    "current": 1,
    "potential": 4
 },

Rekentabel

FeatureDescriptionInput typePoints

Wall

None

Insulation level 0

2

Poor, good, very good

Insulation level 1,2,3

5

Floor

None

Insulation level 0

0

Poor

Insulation level 1

4

Good, very good

Insulation level 2,3

7

Roof

None

Insulation level 0

0

Glass

Poor, good, very good

Insulation level 1,2,3

3

Installation

Local heating

Installation type 0

0

Radiators with thermostat

Installation type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 29

15

Floor heating with thermostat

Installation type 7, 8, 30, 31

20

Ventilation

Natural

Ventilation type 0

0

Mechanical

Ventilation type 1,3,4

5

Balanced

Ventilation type 2

10

Crack sealing

Good

Both roof and wall insulation ==> 1

10

None

Both roof and wall insulation = 0

0

De aanwezigheid van een WTW douche heeft geen invloed op het comfort en telt dus niet mee. Het totaal aantal punten is de som van de punten per kenmerk, waarbij voor glasisolatie de waarde voor het glastype van de woonruimte wordt gehanteerd. Op basis van het totaal behaalde aantal punten wordt vervolgens het aantal comfortsterren bepaald voor de woning volgens onderstaande tabel.

PuntenScore

2-20

1

21-30

2

34-40

3

41-50

4

51-61

5

Last updated