Resultaat interpretatie

Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.

FeatureVoorbeeldUitleg

Transaction

Transaction-20210830

Unieke transactie-ID in database

BagID

637010000220587

Unieke gebouw-ID

PostCode

2728KM

Postcode

HouseNumber

33

Huisnummer

HouseAddition

A

Huisnummertoevoeging en letter

City

ZOETERMEER

Stads naam

Street

JONAGOLDHOF

Straatnaam

HouseType

T

Indicatie woningtype

A = Appartement H = Hoekwoning K = Twee onder 1 kap O = Onbekend T = Tussenwoning V = Vrijstaand

BuildingCode

11

11 = Wonen 12 = Appartement 14 = Agrarisch 37 = Wonen met bedrijvigheid 53 = Recreatiewoning

OutersurfaceArea

154

Perceeloppervlakte van het pand

MoreRealEstate

J

Ja/Nee: Indicatie of transactie meerdere eigendommen bevatte

RentedOut

N

Indicatie of woning verhuurd is

BusinessRight

VE

Zie hieronder

MutationVariety

606

583 = executieverkoop 606 = gemeenschappelijke overdracht 659 = openbare verkoop

FamilyTransaction

N

Ja/Nee: Indicatie of de transactie een Familietransactie is

TransactionDate

20210830

Formaat: YYYYMMDD

TransactionPrice

505000

Transactieprijs

TransactionPrixeIndexed

542075

Geïndexeerd naar afgelopen maand op basis van Kadasterindex

"BusinessRight" Feature

Mogelijke waardeUitleg

VE

Eigendom

EVBD

Eigendom (recht van), Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel

EVGB

Eigendom bel. met recht van (mede)gebr. en/of (mede)bew.

EVOD

Eigendom (recht van), Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

EVOL

Eigendom (recht van), Opstalrecht Nutsvoorzieningen

EVOS

Eigendom bel. met recht van opstal

EVVG

Eigendom bel. met recht van vruchtgebruik

EP

Recht van erfpacht

EO

Recht van erfpacht en opstal

EPEP

Recht van erfpacht op recht van erfpacht

EVEP

Eigendom bel. met recht van erfpacht

BK

Beklemrecht

BKBK

Beklemrecht, beklemrecht

EVBP

Eigendom bel. met B.P.-recht

OS

Recht van opstal

Last updated