Resultaat interpretatie

Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.

Current insights

De inzichten zijn gebaseerd op het huidige energielabel van de woning.

FeatureVoorbeeldUitleg

stratification

('B', 'Dorpskern', 'vrijstaand', '1990-2004', '>150')

De meest complete functiestratificatie die in onze database bestaat

mean_sales_duration

124.0

De gemiddelde waarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

median_sales_duration

144.0

De mediaanwaarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

mean_diff_price

28733.0

De gemiddelde waarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

median_diff_price

42000.0

De mediaanwaarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

Target insights

De inzichten op basis van het gewenste energielabel voor de woning.

FeatureVoorbeeldUitleg

stratification

('A', 'Dorpskern', 'vrijstaand', '1990-2004', '>150')

De meest complete functiestratificatie die in onze database bestaat

mean_sales_duration

118.0

De gemiddelde waarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

median_sales_duration

118.0

De mediaanwaarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

mean_diff_price

-12375.0

De gemiddelde waarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

median_diff_price

-17250.0

De mediaanwaarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren.

Delta

De delta tussen de huidige inzichten en de beoogde inzichten.

FeatureVoorbeeldExplanation

mean_sales_duration

6.0

Hoeveel de gemiddelde verkoopduur, in dagen, zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan.

median_sales_duration

26.0

Hoeveel de gemiddelde verkoopduur, in dagen, zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan.

mean_diff_price

41108.0

Hoeveel het gemiddelde verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan.

median_diff_price

59250.0

Hoeveel het mediaan verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan.

mean_diff_price_percentage

143.1

Het percentage (%) verandering van het gemiddelde verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (doel) gaat.

median_diff_price_percentage

141.1

Het percentage (%) verandering van het mediaan verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (doel) gaat.

ecovalue

12872

De verhoging of verlaging van de transactieprijs, indien het energielabel van de woning, gaat van het huidige energielabel naar het gewenste (doel).

Last updated