Resultaat interpretatie

Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.

BAG-uitvoer

FeatureVoorbeeldUitleg

bagid

0499010002023718

VBO-ID uit BAG-register

postcode

2771DS

Postcode

housenumber

87

huisnummer

houseaddition

A3

Toevoeging aan huisnummer

total_panel_capacity

4

Het totale aantal zonnepanelen dat volgens de simulatie op het opgegeven dak zou kunnen passen.

output.index

1

Unieke identificatie voor elk simulatieresultaat binnen de uitvoerarray

output.orientation

NW

De oriƫntatie van de zonnepanelen in dit simulatieresultaat

output.area

69.4

Het totale oppervlak dat wordt gedekt door zonnepanelen in vierkante meters voor dit simulatieresultaat.

output.image_url

https://altum-ai.s3.amazonaws.com/panel_20240312-185650-9db5b409-1ad5-43ae-a5bc-86d17075da80.png?AWSAccessKeyId=AKIAY5UV7ISWPAGUXLWJ&Signature=mlY6yxMddBbqXQbG4%2B9Z2smqJKk%3D&Expires=1710269870

URL naar een afbeelding die de lay-out van het zonnepaneel voor dit simulatieresultaat visueel weergeeft

output.geo_data.type

Feature Collection

Dit geeft aan dat dit object meerdere geografische kenmerken bevat.

output.geo_data.features.id

1

Unieke identificatie

output.geo_data.features.type

Feature

Type functie

output.geo_data.features.properties.id

3

Unieke identificatie

output.geo_data.features.properties.roof_geom

"01060000A040710000010000000103000080010000000F0000004A0C022B91A2F940E17A142E61AF1B41BC7493180456FC3FD7A3703DA4A2F9406891ED7C60AF1B410456...

Weergave van de geometrie van het dak in WKT (Well-Known Text).

output.geo_data.features.properties.azimuth

276.8903

De kompasrichting waar de zonnepanelen naar wijzen, gemeten in graden ten opzichte van het ware noorden.

output.geo_data.features.properties.pitch

24.806

De hellingshoek van de zonnepanelen of het dakoppervlak ten opzichte van de horizontaal.

output.geo_data.features.properties.panel_count

3

Het aantal voorgestelde zonnepanelen voor dit deel van het dak, gebaseerd op de simulatie.

output.geo_data.features.properties.panel_grid

01060000A0407100000400000001030000800100000005000000C0580AE3A8A2F940C91FCCED6BAF1B4112ED37888E6D0240E8....

Weergave van hoe zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden.

output.geo_data.features.geometry.type

MultiPolygon

Als weerspiegeling van de geografische vorm die dit kenmerk vertegenwoordigt. Dit kan "Point", "LineString", "Polygon", "MultiPoint", "MultiLineString" of "MultiPolygon" zijn

output.geo_data.features.geometry.coordinates

[ 105002.55542978924, 453594.9822239844, 2.303494514662483 ]

Coƶrdinaten die de geografische vorm en locatie van het element specificeren

output.geo_data.features.geometry.crs

urn:ogc:def:crs:EPSG::28992

Specificeert het coƶrdinatensysteem en de projectie-informatie die voor de geografische gegevens wordt gebruikt.

Last updated