Parameters

Uitleg van de verschillende variabelen van het resultaat.

BAG ID

De unieke identificatiecode uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster met betrekking tot het object.

Adres data

Postcode, huisnummer, huisletter, huistoevoeging worden geretourneerd zoals opgegeven en verrijkt met de straat- en plaatsnaam. Een huisletter bevat altijd maar één teken uit het alfabet. Huistoevoeging kan tekens, cijfers en meer bevatten.

Object data

Binnenoppervlakte (m2), buitenoppervlakte (m2) en inhoud (m3) worden gegeven naast de locatie (lat/lon). Het energielabel is definitief, voorlopig of berekend afhankelijk van wat er beschikbaar is.

Voorspelde schatting

De voorspelde waarde in euro's op basis van onze AVM afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Waarderingsdatum

De gegevens waarop de waardering wordt berekend in formaat JJJJMMDD. De waarderingsdatum is optioneel en. Als het leeg is, wordt de invoerdatum gebruikt voor de berekening en geretourneerd in het antwoord. Als de opgegeven datum in de toekomst ligt, wordt voor de schatting van de prijs gebruikgemaakt van de invoerdatum die wordt geretourneerd als waarderingsdatum. Als een waarderingsdatum in het verleden ligt, wordt de historische datum gebruikt om de waardering van de opgegeven datum te retourneren.

Betrouwbaarheidspercentage

Een betrouwbaarheidsindicator die het vertrouwen over de voorspelde waarde aangeeft (uitgedrukt in een percentage).

Betrouwbaarheidsklasse

De betrouwbaarheidsklasse is een nauwkeurigheidsindicator die wordt gegenereerd door het betrouwbaarheidspercentage en drukt de betrouwbaarheid uit van de geschatte objectwaarde. De betrouwbaarheidsklassen variëren van I tot IV. De lagere klassen (I en II) vertegenwoordigen een nauwkeurigere waardering.

Up next:

Last updated