Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke zoekcriteria moet ik gebruiken?

De standaardoptie is 'laagste investeringskosten'. Bij het zoeken naar laagste investeringskosten wordt ook altijd gezocht naar resultaten en vergelijkbare objecten die kunnen leiden tot een hoger energielabel. Voor de andere drie zoekcriteria is dit niet het geval. Een voorbeeld: uitgangssituatie is een huis met label "F". Bij het zoeken naar een label vindt "C" zowel "C", "B" als "A" woningen. Als een van de "B"-woningen lagere investeringskosten heeft dan de "C"-woningen, dan worden de "B"-woningen als resultaat opgeleverd.

Moet ik elke functie in het verzoek verzenden?

Alleen de invoer met betrekking tot de identificatie van het object is vereist. Voor de berekeningen haalt de API de geschatte defaults uit de database. Het is dus niet verplicht om voor elk kenmerk input te sturen.

Waarom krijg ik als reactie 0,0 waarde voor Ecowaarde?

Dit kan een aantal oorzaken hebben:

 1. Het adres wordt niet herkend bij het verzenden van "addition": "string".

 2. Het interpreteert dan 'string' als de toevoeging van het huisnummer. Als het huidige en voorgestelde of gewenste energielabel hetzelfde zijn, is de Ecowaarde nul.

 3. Er is een fout opgetreden tijdens het aanroepen van de API, bijvoorbeeld invoer niet volgens het schema

Waarom is de Ecowaarde een relatief lage waarde?

In combinatie met andere parameters van het object kan een kleine verduurzaming van het object resulteren in een labelverhoging van bijvoorbeeld E naar D en een relatief lage marktwaardestijging.

Waarom krijg ik verschillende resultaten met een budget of maximale investering vs. geen budget gebruiken?

Bij het gebruik van een budget is het standaard zoekcriterium flexibel (code: 2) met betrekking tot de voorgestelde maatregelen en wanneer er geen maximale investering is, wordt het criterium streng gebruikt (code: 0). Om dit te wijzigen in het zoekcriterium dat u wilt, moet u de gewenste zoekopties invoeren (search_options ) in elke relevante API-aanroep.

Waarom tellen de verschillende maatregelen niet op tot de totale besparing?

Om het gewenste energielabel te bereiken, al dan niet werkend met een budget, wordt er rekening mee gehouden dat de verschillende maatregelen samen impact kunnen hebben. Daardoor is het totaalbedrag aan besparingen per maatregel niet altijd in lijn met het geadviseerde maatregelenpakket.

Waarom wordt een object niet gevonden?

Wanneer de Sustainability API geen adres kan vinden, of de benodigde gegevens voor de berekeningen ontbreken, geeft deze een foutmelding:

Address not found in database, combination of zip code and house number

Dit kan om een aantal redenen gebeuren:

 • Het adres is niet bekend bij het Kadaster of de gemeente

 • Kritische objectgegevens zoals het woningtype ontbreken

 • Het object staat niet geregistreerd als woonobject maar bijvoorbeeld als boerderij, industrie of winkel

Hoe huiseigenaren te bedienen die de wijkgerichte en gasloze aanpak van de overheid willen volgen

Dit kan op meerdere manieren worden bereikt. De eerste is om een API-aanroep te doen waar je een advies kunt krijgen om het verbruik van aardgas indien mogelijk tot nul terug te brengen. Voeg het volgende toe aan de invoer:

“natural_gas”: 2,

Het is ook mogelijk om in te zetten op isolatiemaatregelen en de warmtepomp buiten beschouwing te laten, omdat dit in de toekomst door de gemeente gefaciliteerd zou kunnen worden. Voeg het volgende toe aan de invoer:

“heat_pump_allowed”: 0,
"lock_measures": {
   "lock": [
    "installation", “shower”, “solar_panels”
   ]
},

Hoe ga ik om met een object dat een ander energielabel heeft dan aangenomen, of waar de eigenaar al maatregelen heeft getroffen?

Het is mogelijk om verschillende inputs te geven ten aanzien van genomen maatregelen. Bijvoorbeeld als een object al zonnepanelen of vloerisolatie heeft. Zie maatregelen voor mogelijke invoer en de pagina over invoer over hoe de API-aanroep moet worden gestructureerd om andere uitvoer en een gewijzigd verondersteld energielabel te krijgen.

Het Energielabel dat gebruikt wordt voor het duurzaamheidsadvies is NIET het definitieve energielabel dat bekend is bij RVO via EP-online.nl Mede omdat het gebaseerd zou kunnen zijn op de oude norm NEN 7120, maar ook wanneer het is opgesteld op basis van de nieuwe Het is niet mogelijk om te weten hoe het precies zit qua maatregelen.

Om het uitgangspunt van het duurzaamheidsadvies te 'veranderen', om gelijk te zijn aan of zo dicht mogelijk bij het definitieve energielabel te komen, is het noodzakelijk om ALLE voor de huidige situatie relevante gegevens in te voeren met betrekking tot:

 • Oppervlakte

 • Huis-type

 • Bouwjaar

 • Inwoners

 • Gasverbruik of stadsverwarming

 • Aanwezige zonnepanelen

 • Huidige installatie

 • Huidige isolatie van vloer, muren en dak

 • Huidige ventilatie

 • Aanwezige douche HRV

Waarom worden appartementen niet onderhouden met deze API?

Momenteel onderhouden we geen appartementen in de Sustainability API. Voor appartementseigenaren wordt verduurzaming geregeld via de Vereniging van Eigenaars (VVE) aangezien de meeste exterieurs in gemeenschappelijk bezit zijn. De overheid verstrekt subsidies voor energieadviezen en energiebesparende maatregelen. Dak, buitenmuren, vloer (begane grond) en vaak ook kozijnen zijn in gemeenschappelijk bezit in een appartementencomplex. Voor het verbeteren van de isolatie van een appartement is dan een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VVE) nodig. Ook is het vaak niet toegestaan om zonder toestemming zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen te plaatsen.

Hoe gaat deze API om met de nieuwe NTA 8800 norm op het gebied van energielabels?

Altum AI heeft de API met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen en impact ontwikkeld op basis van de NTA 8800 norm.

Waarom krijg ik een 400-foutmelding met de melding "Geen woningvariant met de gekozen inbouwmogelijkheden gevonden waarmee het doel binnen de investeringslimiet kan worden bereikt. Probeer het opnieuw met andere invoer en/of andere zoekcriteria."?

Dit komt meestal voor bij het uitvoeren van een aanvraag met beperkingen voor energielabel, maximale investering of blokkering/uitsluiting van maatregelen.

Los op door:

 • De functie "max_investment" vergroten of verwijderen

 • Verlagen naar "target_label" van b.v. "A" tot "C"

 • Het verwijderen van gebruikte "lock_measures" of "exclude_measure" functies

Last updated