429

De API genereert een 429 error

De reactiestatuscode HTTP 429 Too Many Requests geeft aan dat de gebruiker te veel verzoeken heeft verzonden in een bepaalde tijd ("snelheidsbeperking").

Dit kan worden veroorzaakt door een quotalimiet wanneer u een gratis gebruiker bent. Upgrade naar een Pay-per-use-account op Mopsus om de quotabeperking te verwijderen.

Last updated