Changelog

Changelog of the deploy of the Rebuild Value API in format iteration (1.01) and (expected) release date (year, month and day).

1.02 - 2024-06-07

  • Bug opgelost in de berekening van de "parcel_value" en de dekking ervan is vergroot.

1.01 - 2024-05-24

  • Twee nieuwe outputs toegevoegd, "parcel_value" en "building_value". "parcel_value" is de grondprijs gebaseerd op de "outer_surface_area" en "building_value" is de "woz_value" minus de "parcel_value".

Last updated