Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar zijn de brongegevens voor?

Bij gebruik van de WOZ-waardegegevens en andere gegevens verkregen uit deze API is het van belang dat altijd de herkomst van de gegevens, de waardepeildatum en het moment van overdracht uit de API wordt vermeld.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik live gegevens ophaal?

Gebruik "cache": 0 om de databaseopslag van 30 dagen te overschrijven en live gegevens op te halen.

Wat doet de queryparameter Index-invoer?

De IndexedValue in de output indexeert de laatst bekende WOZ-waarde tot de laatste maand met behulp van de Kadasterindex. Dit is een rekenzware functie. Gebruik "index": 0 om deze functie uit de uitvoer te verwijderen. De indexinvoer is optioneel en is standaard 1.

Last updated