422

De API genereert een 422 error

De HTTP 422 Unprocessable Entity de responsstatuscode geeft aan dat de gebruiker een invoer heeft gebruikt die niet in overeenstemming is met de documentatie.

Voorbeeld 422 response

{
	"detail": [
		{
			"loc": [
				"body",
				"postcode"
			],
			"msg": "string does not match regex \"^(?!1000|1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010)[1-9][0-9]{3}[A-Z]{2}$\"",
			"type": "value_error.str.regex",
			"ctx": {
				"pattern": "^(?!1000|1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010)[1-9][0-9]{3}[A-Z]{2}$"
			}
		}
	]
}

Last updated