Dekking

Helaas is het niet mogelijk om voor alle woningen in Nederland de verduurzamingsmaatregelen (nauwkeurig) te berekenen. Hieronder vindt u voor welke segmenten dit geldt, plus een toelichting.

Appartementen

Voor appartementen hebben we nog niet voldoende gegevens om de verdieping en het type appartement nauwkeurig in te schatten. Deze twee kenmerken zijn van belang voor het inschatten van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen, investeringen en besparingen. Als het woningtype een appartement is, geeft de API-uitvoer een bericht waarom er geen gegevens zijn voor de betreffende woning.

Label A

De Sustainability API zoekt naar het meest optimale pakket aan maatregelen om het doellabel of hoger te bereiken, afhankelijk van de context en aangeleverde inputvariabelen. Als een object al een energielabel hoger dan A bereikt, kunnen we op dit moment de Ecowaarde niet bepalen.

Ecowaarde accuratesse

De Ecovalue is een deltamodel gebaseerd op het Automated Valuation Model van Altum AI. Het bepaalt de waardestijging van de woning nadat verduurzamingsmaatregelen zijn toegepast en een energielabelverhoging is gerealiseerd. De Ecowaarde houdt rekening met lokale verschillen, variabelen en de beschikbaarheid van relevante transacties en is daarom minder betrouwbaar in de volgende situaties:

  • Objecten met een waarde onder de € 100.000 of boven de € 700.000

  • Gebieden met weinig transacties zoals de provincie Limburg

Modelwoningen

De NTA 8800-norm maakt voor haar berekeningen gebruik van modelwoningen. Deze modelwoningen zijn gebaseerd op woningtype, bouwjaar en binnenoppervlakte. In de volgende gevallen kunnen de schattingen afwijken van de werkelijke situatie:

  • Het object is niet representatief voor het subtype (bijvoorbeeld een 'rijtjeswoning' met een binnenoppervlakte van 200 m2)

  • Er zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen en deze worden niet als input aan de API meegegeven

  • Wanneer de bouw van het object voor 1930 is en/of een monumentaal pand

  • Wanneer de brongegevens uit het Kadaster niet up-to-date zijn met de werkelijke situatie en niet als input worden gegeven aan de API

Woningtype

Bereik binnenoppervlak (bij overschrijding worden boven- en ondergrenzen gebruikt)

Tussen- en hoekwoning

87 - 186,5 m2

Vrijstaand

91 - 195 m2

Twee onder één kap

77 - 165 m2

Appartement - een verdieping

41,3 - 88,5 m2

Appartement - meerdere verdiepingen

61,6 - 132m2

Energy labels

In onze database hebben we van elke woning in Nederland het voorlopige energielabel op basis van woningeigenschappen zoals woningtype en bouwjaar. Ook hebben we voor sommige woningen een definitief (uitgeschreven) energielabel. Van deze woningen kunnen we echter nog niet zien welke verduurzamingsmaatregelen er al zijn genomen en is de Ecowaarde mogelijk minder nauwkeurig.

De NTA 8800 berekent energielabels per modelwoning. Altum AI voert huiskenmerken in om het modelhuis op te halen. Indien er een definitief energielabel aanwezig is, zal de wijziging van de energieprestatie-index (energielabel) relatief zijn ten opzichte van het huidige definitieve energielabel volgens onderstaande index.

Label

Energy-index

A

smaller than 1.20

B

between 1.21 and 1.40

C

between 1.41 and 1.80

D

between 1.81 and 2.10

E

between 2.11 and 2.40

F

between 2.41 and 2.70

G

over 2.70

Meer informatie over Energielabels en -indexen van RVO:

pageAuthenticatie, invoer en resultaat

Last updated