Changelog

Changelog of the deploy of the NTA 8800 Energielabel API in format iteration (1.01) and (expected) release date (year, month and day).

1.06 - 2024-06-18

  • Nieuwe output toegevoegd "measures_method". Deze output geeft aan op welke methode de maatregelen zijn vastgesteld.

  • Bug opgelost met betrekking tot "build_year" en "living_room_windows".

1.06 - 2024-02-02

  • Toevoeging "definitive_BENG2 score" output, de definitieve BENG2-score score.

  • Ingevoerd een datagestuurde benadering door gebruik te maken van bekende informatie om de nauwkeurigheid van de geschatte maatregelen te verbeteren.

1.05 - 2023-12-15

  • Toevoeging "estimated_city_heating_usage" output, het jaarlijkse warmteverbruik in GJ van de woning.

1.04 - 2023-12-05

  • Toevoeging "inhabitants" input

1.03 - 2023-10-09

  • Toevoeging current "CO2" output

  • Toevoeging "watt_panels" input om invoer "solar_panels" veld te interpreteren als wattpiek capaciteit zonnepanelen. Voorbeeld invoer: "solar_panels": 15000, "watt_panels": 0

1.02 - 2023-09-23

  • Toevoeging "ventilation" als input/output

1.01 - 2023-08-29

  • Toevoeging /bag endpoint voor opvragen verduurzamingadvies o.b.v. BAG ID (VBO)

Last updated